Leidinggevenden belangrijker voor werktevredenheid dan collega’s!

Werkend Nederland is tevreden over zijn of haar direct leidinggevende. Dit blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Flycatcher onder een representatieve groep van 1.000 werkende Nederlanders heeft uitgevoerd.

Het onderzoek laat zien dat de leidinggevende een belangrijke rol speelt in de werktevredenheid van medewerkers, een belangrijkere rol zelfs dan die van collega’s.

Goede leidinggevende verkleint kans ontevreden medewerkers
Elke organisatie wil bevlogen medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat een goede leidinggevende belangrijker is voor de bevlogenheid dan ooit tevoren: voor het eerst sinds 2012 is dit de grootste voorwaarde voor een hoge werktevredenheid. Hoewel de samenwerking met collega’s ook van grote invloed is op de werktevredenheid, laat het onderzoek zien dat de invloed van de direct leidinggevende zwaarder weegt dan de invloed van het team. Ook voor een hoge betrokkenheid en productiviteit en een lage mate van cynisch gedrag blijkt goed leiderschap een vereiste.

Werkend Nederland positief over leidinggevende
Acht op de tien Nederlanders kan bij de leidinggevende terecht voor hulp of advies en wordt op een aardige manier behandeld. Ook kan drie kwart van de Nederlanders goed opschieten met de leidinggevende en voelt een even grote groep zich vrij om zijn of haar mening te geven. Medewerkers zijn het minst tevreden over de oprechtheid van de leidinggevende. Daarnaast twijfelt men erover of de leidinggevende oog heeft voor de rechten van de medewerker.

Wat kunnen leidinggevenden zelf doen?
Informatie over leiderschapsstijlen is er in overvloed. In praktijk blijkt echter dat leidinggevenden vaak een eigen werkwijze hebben en dat er geen leiderschapsstijl met stip als beste aangewezen kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal eigenschappen wel meer van belang zijn voor tevreden medewerkers. Het advies voor alle leidinggevenden:

  1. Steun medewerkers bij het oplossen van problemen
  2. Heb oog voor de rechten van medewerkers
  3. Waardeer medewerkers
  4. Ben oprecht tegenover medewerkers

Medewerkers die positief zijn over bovenstaande punten van hun leidinggevende zijn bijna 1,5 keer zo tevredenheid dan medewerkers die hier minder positief over zijn.


Gepost op 21 november 2018

© 2023 - Flycatcher Internet Research