×
Home Werkbeleving Actueel & Cases Contact
Back to Top
Waarom werkbeleving?

Tevreden medewerkers, wie wil ze niet? Maar tevredenheid alleen is niet genoeg!

Uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring blijkt steeds dat het om meer gaat: om te kunnen verbeteren en vernieuwen heeft iedere organisatie niet alleen tevreden medewerkers nodig, maar ook geïnspireerde en betrokken medewerkers.

Geïnspireerde en betrokken medewerkers:

 • hebben meer plezier in hun werk
 • zijn vitaler
 • verzuimen minder
 • doen hun werk beter
 • zijn productiever
 • hebben meer oog voor de prestatie van de organisatie als geheel

De houding en het gedrag van medewerkers hebben een grote weerslag op de kwaliteit en de beleving van uw dienstverlening en/of producten.

Kijk daarom verder dan tevredenheid en breng de hele werkbeleving in kaart!

Ons werkbelevingsonderzoek geeft u praktische, concrete en overzichtelijke stuurinformatie waar u meteen mee aan de slag kunt!

Voor wie?

Ons werkbelevingsonderzoek is geschikt voor iedere organisatie!

We voeren het werkbelevingsonderzoek uit in verschillende sectoren, van zorg en onderwijs tot het bedrijfsleven.
Grote organisaties met meer dan 2.000 medewerkers kunnen bij ons terecht, maar ook kleine organisaties met minder dan 100 medewerkers.

 • Vebego logo
 • benVitaal logo
 • Gemeente Brunssum logo
 • Gemeente Stein logo
 • Hago Zorg logo
 • Hogeschool Utrecht logo
 • Hogeschool Rotterdam logo
 • L1 logo
 • Universiteit Maastricht logo
 • Oiltanking logo
 • Stichting Traject logo
 • Hogeschool Windesheim logo
 • Gemeente Heerlen logo
 • Fontys Hogescholen logo
 • MTB
Onze aanpak

Werkbelevingsonderzoek moet gebruiksvriendelijk en praktisch zijn. Na afloop moet u direct met de uitkomsten aan de slag kunnen gaan. In onze visie maken alle mensen samen de organisatie, het is geen “wij” en “zij”. Het is belangrijk de dialoog aan te gaan met medewerkers en samen de actiepunten aan te pakken. Ons onderzoek geeft u hiervoor de juiste handvatten.

Wat is werkbeleving?
Werkbeleving is de manier waarop iemand zijn of haar werk beleeft. Deze beleving uit zich onder andere in tevredenheid, betrokkenheid en plezier, maar ook in ambassadeurschap. Om de werkbeleving te verbeteren is het belangrijk te achterhalen wat erachter zit en welke zaken te veranderen zijn.

Hoe brengen wij werkbeleving in kaart?
Wij kiezen bewust voor een gedegen wetenschappelijk fundament om de juiste elementen op de beste manier in kaart te brengen. Wij hebben actuele kennis en veelgebruikte modellen vertaald naar een praktisch model dat de samenhang toont tussen de verschillende factoren en laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn en waar risico’s liggen. Alle vragensets zijn uitgebreid gevalideerd: ze meten wat ze moeten meten. Zo hoeft er geen discussie te ontstaan over de interpretatie ervan. Voor alle thema’s hebben wij per sector ook landelijke benchmarkgegevens.

Samen met u bepalen we of de basisvragenlijst volstaat of dat we deze modulair uitbreiden met aanvullende gevalideerde thema's en/of op maat gemaakte thema's. Vervolgens voeren wij het onderzoek uit onder uw medewerkers. Zij kunnen de vragenlijst in maximaal 10 minuten online of op papier invullen. Op papieren uitnodigingen gebruiken we de link naarvragenlijst.nl om medewerkers naar de online vragenlijst te laten gaan. Om medewerkers te motiveren, ontvangen zij direct na het invullen van de vragenlijst een beknopte online terugkoppeling met hun eigen resultaten. Door ons realtime responsoverzicht kunt u de respons op alle afdelingen monitoren en bijsturen waar nodig.

Gedurende het project ontzorgen wij u maximaal en nemen we u zoveel mogelijk werk uit handen. Uw belangrijkste taak is het creëren van draagvlak in de organisatie en aan de slag gaan met de resultaten.

Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan een onderzoek binnen drie tot zes weken worden afgerond.

Thema's uit de basisvragenlijst:

 • communicatie
 • autonomie
 • werksfeer
 • werkdruk
 • leiderschap
 • samenwerken
 • ontwikkelmogelijkheden

Aanvullende thema's, o.a.:

 • arbeidsvoorwaarden
 • ongewenst gedrag
 • werkvermogen (WAI)

Op maat gemaakte thema's, bv.:

 • integriteit
 • veiligheid
 • reorganisatie

Flycatcher schakelde tijdig en professioneel mee met onze behoeften, zo hebben ze bijvoorbeeld het thema integriteit voor ons op maat toegevoegd
De terugkoppeling

Een overzichtelijk totaalrapport toont de werkbeleving binnen uw organisatie. De resultaten geven inzicht waar knelpunten en risico’s liggen, maar ook waar kansen liggen. Hier kunt u direct mee aan de slag. We geven ook altijd een duidelijke verantwoording van onze werkwijze en toegepaste analyses.

Om de resultaten in perspectief te plaatsen, vergelijken we elk thema met de landelijke benchmarkcijfers en de benchmarkcijfers van uw sector (externe benchmark). Net zo belangrijk als de externe benchmark, zijn de interne benchmarkgegevens: hoe scoren verschillende afdelingen binnen dezelfde organisatie op eenzelfde thema. Ook dit geven we overzichtelijk weer. Bij herhaalde metingen laten we zien of scores wijzigen in vergelijking met de voorgaande meting, zodat u kunt zien of uw beleid zijn vruchten heeft afgeworpen.

Een prioriteitenmatrix toont waar het meeste werk aan de winkel is en waar met voorrang aandacht aan moet worden gegeven. We zoomen dieper in op de onderliggende factoren die aangepakt moeten worden om de totale beleving te verbeteren. Olgat factoren met elkaar samenhangen, laten wij ook de onderlinge samenhang zien. Verder kijken we of er verschillen zijn tussen afdelingen of groepen medewerkers. Zo kunnen risicogroepen worden geïdentificeerd.

Naast de rapportage ontvangt u toegang tot een interactief online dashboard waarin de resultaten visueel aantrekkelijk zijn weergegeven.

Aanvullend maatwerk kan worden geleverd door deelrapportages of deeldashboards (afdeling, unit, team,) op te stellen.

Terugkoppeling voor medewerkers

 • directe terugkoppeling: medewerkers die deelgenomen hebben aan het werkbelevingsonderzoek ontvangen direct na het invullen van de vragenlijst een individuele terugkoppeling van hun eigen resultaten.
 • interactief online dashboard: door middel van een interactief online dashboard kunnen medewerkers hun eigen scores vergelijken met de scores van de rest van de organisatie.

Door deze individuele terugkoppeling worden medewerkers aangezet tot actie en krijgen ze een duidelijke rol in het verhaal. Dit is belangrijk olgat in veranderende organisaties medewerkers zelf hun verantwoordelijkheid willen, moeten en kunnen nemen.

Het vervolg

De resultaten van het werkbelevingsonderzoek geven inzicht in waar eventuele knelpunten zitten, waar het goed gaat, waar bedreigingen zitten, maar ook waar kansen voor verbetering liggen. Ze vormen het startpunt voor verandering.

Veelal kunnen organisaties deze veranderingen zelf in gang zetten met hun eigen HRM-professionals en medewerkers, maar uiteraard kunnen wij u daar ook bij ondersteunen (bijvoorbeeld door het geven van presentaties of ‘Train de Trainer-workshops’). Voor vervolgtrajecten werken wij o.a. samen met benVitaal en organisatieadviseurs van Loyalis Kennis en Consult.

Waar wij de werkbeleving van de hele organisatie in kaart brengen, gaan benVitaal en Loyalis Kennis & Consult praktisch aan de slag met de individuele medewerkers.


Het jaarlijks terugkerende onderzoek en haar actiepunten heeft bij onze Hogeschool bijgedragen aan meer tevreden medewerkers

Hoe vaak?
Wij raden u aan om werkbelevingsonderzoek (twee)jaarlijks te herhalen. Het realiseren van verbeteringen op organisatieniveau kost namelijk tijd, zeker bij grote organisaties.

Soms is het echter wenselijk om sneller, vaker of zelfs continu te meten. Onder alle medewerkers of onder een deel van hen. Afhankelijk van uw doel kunt u kiezen voor een light variant, een thematisch onderzoek of een verdiepingsonderzoek. Ook kunt u zelf een deel van de regie in handen nemen.

Wij adviseren u graag!

Waarom Flycatcher?
 • U wilt erop kunnen vertrouwen dat het onderzoek goed in elkaar zit, makkelijk invulbaar is en dat de uitvoerder weet waar hij het over heeft.
 • U wilt met de uitkomsten aan de slag en het liefst een beetje snel.
 • U wilt een kwalitatief goede partij die flexibel, betrouwbaar en snel is.

Bij Flycatcher bent u hiervoor aan het goede adres!

Werkbelevingsonderzoek door Flycatcher is:
onafhankelijk
wetenschappelijk
praktisch
op maat
interactief
 • anonimiteit en objectiviteit gewaarborgd
 • kwaliteit geborgd door internationale ISO-keurmerken
 • privacy gewaarborgd
 • gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en bewezen modellen
 • betrouwbare en gevalideerde vragensets
 • juiste benchmarks beschikbaar
 • diepgaande statistische analyses
 • verbeterpunten in prioriteitenmatrix
 • terugkoppeling op verschillende niveaus (organisatie, afdeling, team, individu)
 • door vergelijking in de tijd effectiviteit ondernomen acties inzichtelijk (pdca-cyclus)
 • basisvragenlijst uit te breiden met organisatiespecifieke thema’s
 • light-versie mogelijk
 • verdiepende metingen
 • continu / thematisch meten
 • real time responsoverzicht
 • vergelijking met hogere niveaus
 • downloaden rapportages mogelijk

onafhankelijk

 • anonimiteit en objectiviteit gewaarborgd
 • kwaliteit geborgd door internationale ISO-keurmerken
 • AVG-proof

wetenschappelijk

 • gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en bewezen modellen
 • betrouwbare en gevalideerde vragensets
 • juiste benchmarks beschikbaar
 • diepgaande statistische analyses

praktisch

 • verbeterpunten in prioriteitenmatrix
 • terugkoppeling op verschillende niveaus (organisatie, afdeling, team, individu)
 • door vergelijking in de tijd effectiviteit ondernomen acties inzichtelijk (pdca-cyclus)

op maat

 • basisvragenlijst uit te breiden met organisatiespecifieke thema’s
 • light-versie mogelijk
 • verdiepende metingen
 • continu / thematisch meten

interactief

 • real time responsoverzicht
 • vergelijking met hogere niveaus
 • downloaden rapportages mogelijk

Naast werkbelevingsonderzoek voeren wij ook allerlei andere soorten onderzoeken uit, bijvoorbeeld klantonderzoek, gemeente onderzoek (Waar Staat Je Gemeente) en communicatieonderzoek. Meer weten over ons bureau? Kijk op onze Flycatcher website. Meteen een afspraak maken? Klik hier!


© 2024 - Flycatcher Internet Research