×
Home Werkbeleving Actueel & Cases Contact

WBO draagt bij aan meer tevreden medewerkers

Hogeschool Utrecht werkt met hoogwaardig onderwijs en onderzoek aan de innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. De hogeschool biedt goed onderwijs en goed onderzoek, stevig verbonden met de beroepspraktijk. Hogeschool Utrecht is daarmee een University of Applied Sciences.

De hogeschool heeft een sterke ambitie richting 2020. Deze is nodig om te kunnen blijven inspelen op de omgeving en eisen die aan alumni gesteld worden. De inzet van medewerkers en studenten is nodig om deze ambitie waar te maken. Om een beweging in gang te zetten binnen Hogeschool Utrecht en om de organisatie en haar medewerkers zich gezamenlijk verantwoordelijk te laten voelen, voert Flycatcher sinds 2015 jaarlijks een werkbelevingsonderzoek uit onder alle 3.500 medewerkers.

De keuze van Hogeschool Utrecht voor Flycatcher
Ronald Bremer, Human Resources Development adviseur, Hogeschool Utrecht, “Op basis van een aantal criteria, opgesteld door een vijftiental mensen in de organisatie, heb ik een aantal onderzoeksbureaus geselecteerd die voor Hogeschool Utrecht interessant zouden kunnen zijn. Hiermee ben ik in gesprek gegaan. Flycatcher sprong eruit vanwege het aanbod, vooral op het visuele vlak, maar ook op het gebied van validering. Daarnaast vond ik dat Flycatcher maatwerk bood. Flycatcher keek naar wat men wil in de organisatie in plaats van een standaard pakket aan te bieden.”

Draagvlak creëren
Een vereiste voor borging van het werkbelevingsonderzoek is draagvlak in de organisatie. Vooral in een grote en gelaagde organisatie als Hogeschool Utrecht is het van belang dat directeuren, afdelings- en teammanagers en HR adviseurs draagvlak creëren onder de medewerkers. Flycatcher heeft bij Hogeschool Utrecht een begeleidende rol voor de HR adviseurs gespeeld. HR adviseurs hebben een adviserende en ondersteunende rol van de directeuren en kennen de organisatie door en door. Voorafgaand aan het werkbelevingsonderzoek heeft Flycatcher een ‘Train de Trainer’ presentatie gegeven aan alle HR adviseurs van Hogeschool Utrecht. Hoe is het model tot stand gekomen? Hoe moeten de resultaten gelezen worden? En wat te doen nadat de resultaten verspreid worden, waren onderwerpen die onder meer in deze training aan de orde komen.

Respons verhogende maatregelen
Direct na het invullen van de vragenlijst ontvangen medewerkers van Hogeschool Utrecht de eigen scores in een overzichtelijk PDF bestand met een kort advies. “Het direct zien van je eigen scores motiveert andere medewerkers om ook het werkbelevingsonderzoek in te vullen: je hoeft immers niet lang te wachten op jouw resultaten” aldus Ronald Bremer. “Flycatcher biedt daarnaast een realtime responsoverzicht aan dat ik ook verspreid heb onder directeuren en HR adviseurs. Naast dat dit een heleboel mailtjes bespaart, zorgt het ook ervoor dat leidinggevenden op elk moment kunnen inzien wat de respons is van hun instituut, dienst of kenniscentrum. De respons op afdeling en teamniveau is zelfs zichtbaar in dit overzicht”.

Terugkoppeling resultaten
Na het verspreiden van de resultaten zijn directeuren en managers, samen met de HR adviseurs, aan de slag gegaan met de resultaten. Verbeterplannen werden opgesteld en gesprekken met medewerkers werden gevoerd.

“Uit het onderzoek blijkt dat meer dan twee derde van de medewerkers acties heeft ondernomen naar aanleiding van de resultaten van het vorige werkbelevingsonderzoek”.

Hoe het werkbelevingsonderzoek bijdraagt aan meer tevreden medewerkers
Inmiddels heeft Flycatcher het werkbelevingsonderzoek 3 keer uitgevoerd bij Hogeschool Utrecht. In 2015 is ervoor gekozen om het gevalideerde instrument van Flycatcher in te zetten in de organisatie, alsook een aantal op maat gemaakte thema’s. In 2016 heeft een verkorte versie van het werkbelevingsonderzoek plaatsgevonden waarbij de trend inzichtelijk werd gemaakt voor een aantal thema’s. Daarnaast zijn in 2016 opnieuw een aantal andere op maat gemaakte thema’s toegevoegd. In 2017 heeft een uitgebreide meting plaatsgevonden, waarbij een driejarige trend voor een aantal thema’s gemaakt kon worden.

“Medewerkers zijn over 10 van de 11 thema’s meer tevreden dan in 2015. Het jaarlijks terugkerende onderzoek en haar actiepunten heeft hier aan bijgedragen”.


Ronald Bremer, Human Resources Development Adviseur, HU.

Ronald Bremer, Human Resources Development Adviseur, HU


Gepost op 6 maart 2018

© 2024 - Flycatcher Internet Research