×
Home Werkbeleving Actueel & Cases Contact

Medewerker- en klantonderzoeken Senzer van start!

Senzer is het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel en voert de Participatiewet uit voor zeven gemeenten. Er werken ruim 2.000 medewerkers bij Senzer waarvan het grootste deel aan de slag is voor regionale bedrijven en organisaties. Ook verzorgt Senzer inkomensondersteuning voor zo'n 4.500 uitkeringsgerechtigden. Senzer is de verbinder tussen deze werkzoekenden en werkgevers in de regio. Flycatcher ondersteunt Senzer met een intensief onderzoeksprogramma.


De organisatie heeft namelijk sterke ambities voor de komende jaren. Het centraal stellen van de mens, klantperspectief als leidraad nemen en werken met plezier zijn uitgangspunten die leidend zijn in de manier waarop Senzer zijn missie vervult en organisatiedoelstellingen wil bereiken. Dit betekent vanzelfsprekend oog hebben voor de beleving van iedereen die met Senzer verbonden is. Senzer heeft Flycatcher ingeschakeld om als onafhankelijke partij voor zowel medewerkers als klanten in kaart te brengen hoe zij (de dienstverlening door) Senzer beleven. Geen eenvoudige onderzoeksopdracht gezien de vele doelgroepen en de brede dienstverlening die Senzer biedt.

In een uitvoerig voorbereidingstraject heeft Flycatcher samen met Senzer in kaart gebracht met welke doelgroepen Senzer te maken heeft (wat de stakeholders zijn), wat de primaire vorm van contact/dienstverlening is waarvoor de beleving in kaart gebracht moet worden en wat de beste methode is om deze doelgroepen te benaderen en bevragen. Dit alles heeft plaatsgevonden met een aangewezen regiegroep van Senzer, waarin vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van de organisatie zaten.

Voor de onderzoeken wordt primair gebruik gemaakt van online vragenlijsten waarbij uitnodigingen per e-mail of per post verstuurd zijn. Waar mogelijk vullen medewerkers of klanten de vragenlijst zelfstandig in, maar zij kunnen zich ook melden voor begeleiding op locatie die verzorgd wordt door Flycatcher. In de online vragenlijst is tevens een spraak assistent toegevoegd voor mensen die moeite hebben met lezen zodat de vragen en antwoordopties voorgelezen worden.

We zijn trots op onze samenwerking met Senzer en de manier waarop we samen #verderdoorvragen komen.


Gepost op 13 december 2022

© 2024 - Flycatcher Internet Research