×
Home Werkbeleving Actueel & Cases Contact

Open Line investeert in duurzame inzetbaarheid met werkbelevingsonderzoek

Open Line is als bedrijf innovatief en betrouwbaar met een resultaatgerichte, participatieve
bedrijfscultuur. De organisatie is altijd op zoek naar nieuwe manieren om efficiënter te werken, de productiviteit te verhogen en vooral ook de medewerkersbeleving positief te beïnvloeden. Cultuur is hierin een belangrijke factor, voor de ontwikkeling van de eigen medewerkers, maar zeer zeker ook de "performance" naar hun klanten.

Onderzoeksvraag
Open Line hecht veel belang aan gemotiveerde medewerkers, wil adequate voorwaarden scheppen
voor een positieve werkbeleving en wil duurzame inzetbaarheid gaan verankeren in de cultuur van
de organisatie en verder uitbouwen. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten hoe medewerkers
over bepaalde werkaspecten denken.

In de loop van 2019 heeft Open Line besloten om een transitie van de organisatie door te voeren
naar het werken in (kleinere) klantteams waarbij de consultancy afdeling zich meer richt op
projectorganisatie. De achterliggende gedachte: focus van teams op klanten met eenzelfde
functionaliteit of dienstverlening, gericht op een gezamenlijke doelstelling voor het gehele team.

Aanpak
Om in kaart te brengen welke bijdrage deze transitie zou hebben op de werkbeleving van
medewerkers, heeft Flycatcher eind 2019 een nulmeting uitgevoerd.

In onderling overleg tussen Flycatcher en het team Human Talent Development (HTD) van Open Line zijn de modules voor de vragenlijst bepaald. De vragenlijst bestond uit gevalideerde vragensets
gericht op een model waarin uitgegaan wordt van tevredenheid, plezier, betrokkenheid en
ambassadeurschap als centrale maten voor de totale werkbeleving.

De projectgroep duurzame inzetbaarheid van Open Line, bestaande uit medewerkers van het team
HTD en team communicatie, heeft samen met Flycatcher een communicatieplan opgesteld om
medewerkers te enthousiasmeren, te informeren en zo draagvlak te creëren voor het onderzoek.

Eind 2020 is een herhaalde meting van het werkbelevingsonderzoek uitgevoerd door Flycatcher,
zodat de werkbeleving van medewerkers in de tijd vergeleken kon worden.

Inzichten en resultaten
In totaal heeft 90% van de medewerkers deelgenomen aan de nulmeting van het
werkbelevingsonderzoek eind 2019 en 87% aan de herhaalde meting eind 2020. Deze hoge
responspercentages laten een grote betrokkenheid van medewerkers zien.

De resultaten van de onderzoeken zijn aangeleverd in een uitgebreide rapportage en een interactief
online dashboard met benchmarkgegevens. Alle medewerkers kregen via een individuele inlog
toegang tot het dashboard waar zij hun eigen resultaten konden vergelijken met de resultaten van
hun team, afdeling en Open Line als geheel. Op basis van deze resultaten zijn individuele
medewerkers direct zelf of samen met hun leidinggevenden en/of team aan de slag gegaan.

De methodiek van Flycatcher is gericht op het in kaart brengen van concrete aandachtspunten voor
het verbeteren van de werkbeleving. Er wordt niet alleen in kaart gebracht 'welke' aandachtspunten er zijn, maar ook 'hoe' deze aangepakt kunnen worden. De rapportage en terugkoppeling zorgen
ervoor dat de juiste informatie op de juiste plek in de organisatie terecht komt zodat verandering
binnen de hele organisatie mogelijk is en de verantwoordelijk op het juiste niveau is belegd.
In geval van Open Line is de input van 2019 gebruikt om de strategie bij te stellen, wat mede heeft
geresulteerd in een medewerkersbelevingscore van 7.9 in 2020, komende van 7.1 in 2019.

Uiteraard lichten wij de maatwerkmogelijkheden graag toe in een vrijblijvend gesprek, neem
daarvoor contact met ons op via 043-3262992 of info@flycatcher.nl.

Gepost op 19 april 2021

© 2024 - Flycatcher Internet Research