×
Home Werkbeleving Actueel & Cases Contact

Flycatcher maakt kernwaarden waar

Gemeente Brunssum is een organisatie waarin ongeveer 250 medewerkers werken, verdeeld over 8 afdelingen. De gemeente heeft per 1 januari 2017 een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd en staat aan het begin van een organisatieontwikkelingstraject. Met dit organisatieontwikkelingstraject groeit Brunssum de komende jaren uit tot een organisatie die ingericht en aangestuurd wordt op basis van hedendaagse principes en die daarmee klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

In 2012 heeft de gemeente voor het laatst een onderzoek uitgevoerd onder haar medewerkers om de tevredenheid in kaart te brengen. In 2017 wilde de gemeente dit opnieuw doen als 0-meting voor de organisatieverandering. In opdracht van de gemeente is het werkbelevingsonderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau Flycatcher.

Nadat de opdracht aan Flycatcher was verstrekt, zijn de voorbereidende werkzaamheden voortvarend en in goed overleg met Flycatcher uitgevoerd. Daarbij schakelde Flycatcher m.b.t. de vragenlijst steeds tijdig en professioneel mee met onze behoeften (zo hebben ze bijvoorbeeld het thema integriteit voor ons op maat toegevoegd). De wijze waarop medewerkers vervolgens door Flycatcher zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, heeft er mede toe geleid dat binnen onze gemeente een respons van 80% is behaald. Daarbij heeft de privacy van de deelnemers steeds centraal gestaan. De resultaten van het Werkbelevingsonderzoek bieden management en medewerkers voldoende handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over verdere ontwikkeling van de organisatie.


“De gemeente Brunssum heeft ervaren dat Flycatcher haar kernwaarden te weten snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid daadwerkelijk invulling geeft naar haar klanten toe”.


Erwin van der Meulen - Interim Senior HRM-adviseur

Erwin van der Meulen - Interim Senior HRM-adviseur


Gepost op 27 februari 2018

© 2024 - Flycatcher Internet Research