×
Home Werkbeleving Actueel & Cases Contact

Het belang van benchmarken

Benchmarken, ofwel vergelijken met anderen: we doen het allemaal. Bij opdrachtgevers waar Flycatcher een werkbelevingsonderzoek uitvoert, is dit benchmarken vaak van groot belang.

Maar hoeveel zegt zo’n benchmark daadwerkelijk en kun je ermee aan de slag? Bij opdrachtgevers waar Flycatcher een werkbelevingsonderzoek uitvoert, is dit benchmarken vaak van groot belang. Een rapportcijfer van 7,5 voor werktevredenheid, wat zegt dat eigenlijk? Scoort een bedrijf daarmee goed ten opzichte van de Nederlands werkende bevolking en hoe is dat ten opzichte van de sector? Dit zijn vragen die bij organisaties spelen als het gaat om medewerkersonderzoek. Maar hoeveel zegt zo’n benchmark daadwerkelijk en kun je ermee aan de slag?

Waarom is benchmarken zinvol?
Onderzoek naar werkbeleving levert een organisatie waardevolle informatie op, zoals concrete stuurfactoren, verbeterpunten en een overzicht van groepen waarbij het goed gaat of waarbij een en ander (nog) beter kan. Om de resultaten van een werkbelevingsonderzoek in perspectief te plaatsen, zijn benchmarkcijfers van belang. Een organisatie krijgt daarmee een objectief beeld van bedrijven in dezelfde sector en kan daardoor meer realistische doelen stellen. Een externe benchmark biedt een referentiekader.

Een voorbeeld is werkdruk. Uit onze werkbelevingsonderzoeken blijkt dit een van de laagst beoordeelde thema’s: veel medewerkers ervaren een hoge werkdruk. Organisaties schrikken vaak van deze lage score. Hoewel werkdruk hiermee een aandachtspunt is, raden wij aan de score in perspectief te plaatsen: niet altijd wijkt de score af van een landelijk of sector gemiddelde, waardoor het ‘probleem’ op de juiste manier wordt ingeschat en het ook de juiste hoeveelheid aandacht krijgt ten opzichte van een ander thema.

Benchmarken om te verbeteren
Om de eigen organisatie te kunnen verbeteren, zijn we echter van mening dat organisaties niet alleen naar anderen moet kijken, maar dat ze vooral ook intern moeten kijken naar wat er speelt. We hebben het dan over een interne benchmark. Hoe verschillende afdelingen of groepen respondenten ten opzichte van elkaar scoren binnen eenzelfde organisatie brengt in kaart waar het goed gaat en waar verbetering nodig is. Binnen de eigen organisatie begrijpt men elkaar, spreekt men elkaars taal, heeft men te maken met dezelfde doelen en bevindt men zich in dezelfde omgeving. Laat afdelingsmanagers bijvoorbeeld in gesprek gaan met elkaar, deel best-practices en leer van elkaar.

Hoe verzamelen wij benchmarkcijfers?
Flycatcher verzamelt jaarlijks via een grootschalig onderzoek onder werkend Nederland cijfers van werknemers uit diverse sectoren, branches, functiegroepen, etc. We beschikken hierdoor over actuele vergelijkingscijfers van werkend Nederland, maar ook van specifieke sectoren en personeelskenmerken (denk aan 50-plussers, parttimers, leidinggevenden, fysieke beroepen, uitzendkrachten enz.). Onze benchmarkcijfers geven een representatief beeld van werkend Nederland en zijn niet opgebouwd uit resultaten van de organisaties waar wij onderzoek voor doen.

Gemiddelde werktevredenheid Nederlands werkende bevolking

Gepost op 17 oktober 2018

© 2024 - Flycatcher Internet Research