×
Home Werkbeleving Actueel & Cases Contact

Werkstress gevaar voor economie

Arbo Unie luidt noodklok: ‘Werkstress gevaar voor economische groei’. In 2030 is 25 procent van werkenden minder inzetbaar door stress en overbelasting.

Als werkstress en burn-out niet beter worden behandeld, kan dit een negatief effect hebben op onze economische groei.

Volgens Arbo Unie is stress beroepsziekte nummer één in ons land! Van Rhenen van Arbo Unie roept werkgevend Nederland op meer te doen om hun medewerkers te beschermen en bepleit een meer doeltreffende aanpak gericht op het voorkomen en verhelpen van de oorzaken van stress. Het gaat niet om teveel werk of teveel stressfactoren, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren. Het is daarom zaak om meer in te zetten op preventie en het ontwikkelen van voldoende veerkracht bij werknemers.

Laat gezonde werkdruk niet omslaan in ongezonde werkstress, maak werkdruk bespreekbaar. Werknemers die meer vrijheid, steun en ruimte voor ontwikkeling ervaren, hebben meer plezier in hun werk en vallen minder snel uit. Werkgevers die het verzuim willen verlagen, zijn dus gebaat bij betrokken medewerkers. Betrokkenheid hangt vooral samen met goede communicatie, autonomie in het werk, afwisseling in de werkzaamheden en goede ontwikkelmogelijkheden.

Bron: Arbo Unie


Gepost op 15 oktober 2019

© 2024 - Flycatcher Internet Research